top of page
Indoor Rock Climbing

CLIMB SMART BOOST

180€ / 3 MESIACE

Personalizovaný tréningový plán zameraný na krátkodobé osobné ciele a projekty. Skladá sa z kondičnej aj technickej časti na základe tvojich individuálnych potrieb. Obsahuje úvodné online alebo osobné stretnutie, kde ti pomôžem zadefinovať si ciele a očakávania, nastavíme a vysvetlíme si prostriedky, ktoré budeme používať na ich dosiahnutie a naplánujeme benchmarky. Následne ti vytvorím individuálny plán ktorý bude obsahovať dve tréningové obdobia - všeobecná kondičná príprava a rozvoj maximálnej sily.

Close Up Wall Climbing

CLIMB SMART PROGRESS

350€ / 6 MESIACOV

6 mesiacov je už solídny čas na to, aby si sa citeľne posunul/a v lezení. Je to čas kedy sa má telo čas plynulejšie a dôkladnejšie adaptovať na prípadné výraznejšie zmeny v technike aj na fyzickú záťaž spojenú s ťažšími bouldrami a cestami. Obsahuje úvodné online alebo osobné stretnutie, kde ti pomôžem zadefinovať si ciele a očakávania, nastavíme a vysvetlíme si prostriedky, ktoré budeme používať na ich dosiahnutie a naplánujeme benchmarky. Následne ti vytvorím individuálny plán. Tento cyklus sa skladá z 3 na seba nadväzujúcich období a je zameraný na celkový posun v obtiažnosti, nie len vylezenie konkrétneho projektu.

climb SMART: Service
Woman Wall Climbing

CLIMB SMART EVOLV

100€ / MESIAC

Komplexný program zameraný na všetky aspekty spojené s lezeckým výkonom. Keďže sa jedná o postupný dlhodobý proces, môže byť kondičná a technická príprava oveľa viac prepletená, zameraná na všeobecný rozvoj ale aj na špecifické slabiny. Takýto dlhodobý proces sa ti zapíše do pohybovej pamäte oveľa výraznejšie a navyše je vďaka svojej dĺžke a pozvoľnosti bezpečným nástrojom k lepším výkonom. Obsahuje úvodné online alebo osobné stretnutie, kde ti pomôžem zadefinovať si ciele a očakávania, nastavíme a vysvetlíme si prostriedky, ktoré budeme používať na ich dosiahnutie a naplánujeme benchmarky. Následne ti vytvorím individuálny plán, a naplánujeme si individuálne tréningy alebo online coaching (v priemere 2 za mesiac) kde ti ukážem rôzne cvičenia na rozvoj techniky a po osobnej konzultácii zoptimalizujeme tréningový plán aby bol čo najefektívnejší.

climb SMART: Service
bottom of page